Bli med å gjør klubben til et flott sted å være for alle!

Ski IL Håndball er dugnadsdrevet. Vi er en stor organisasjon som daglig leverer aktivitet, opplevelser,  utvikling og mestring til våre knapt 500 medlemmer. For å fortsette å gjøre det behøver vi din hjelp.

Alle har vi en jobb og en hverdag som krever sitt. Det viktige da er at vi deler på jobben med å drive klubben.

Ingen kan gjøre alt, alle kan gjøre noe......

Klubben vil alltid ha behov for bistand i følgende roller:

Rolle

Kort beskrivelse

Mer info / kontaktpersoner

X

Arrangementsansvarlig

Hovedansvaret for arrangementsansvarlig er å lede jobben med å utvikle effektive, lønnsomme og engasjerende arrangement.

Arrangementsansvarlig er medlem i styret.

Dagligleder: dagligleder@skihandball.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com  

 

Arrangementsutvalg medlem

Vi søker personer som kan bidra til klubbens arrangementer.

Dagligleder: dagligleder@skihandball.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com  

 

Dommer-kontakt

Hovedoppgaven er å operativt styre og utvikle dommerfunksjonen i Ski IL Håndball. Dette er på mange måter en ungdomsarbeider med interesse og gjerne bakgrunn fra håndball

 

Dagligleder: dagligleder@skihandball.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com   

 

Dommerfadder

Klubben ønsker å knytte til seg en erfaren dommer som kan veilede yngre dommere.

Dagligleder: dagligleder@skihandball.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com   

 

Dommerutvalg

Som støtte til dommerkontakten er det bra å ha 1 – 2 ressurser som kan bidra og dele på oppgavene.

Dagligleder: dagligleder@skihandball.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com   

 

Fellescup ansvarlig

Klubben arrangerer hvert år tur til en «fellescup». Dvs. at alle lagene deltar og det er fokus på det sosiale i klubben. Arrangementet er på vårparten. De siste årene har vi vært på Storhamar cup.

Fellescupen krever litt organisering i form av busser, informasjon, bespisning mv.. 

Vi søker noen som kan ta litt ansvar for dette.

Dagligleder Lene Lothe, 
Mob: 977 59 250
Mail: dagligleder@skihandball.no 

 

Håndballcupen Ski

Håndballcupen Ski er klubbens største og viktigste arrangement. Daglig leder er cup-leder.

Vi søker en person fra frivilligheten som har lyst og evner til å hjelpe administrasjonen med å dra lasset, og stadig utvikle cupen.

Rollen kan evt kombineres med medlem av arrangementskomite eller som styremedlem.

Cupleder Trine-Lise Skonnord
Mob: 911 35 505
Mail: trine-lise@skiidrettspark.no 

Styreleder Marius Mæle,
Mail: leder@skihandball.no

 

Informasjon & marked utvalgsmedlemmer

Vi søker 2-4 personer som kan bistå informasjons- og markedsansvarlig (se over)

Informasjon- & markedsansvarlig 
Brynjar Netskar
Mob: 918 29 932
Mail: bne@eie.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com 

 

Informasjon & markedsansvarlig

Hovedansvaret for informasjons- og markedsansvarlig er

a) sponsor-arbeid for å skaffe klubben inntekter

b) å skape blest om klubben gjennom sosiale media, websiden, aviser og andre kanaler

c) å sikre at vi har gode rutiner for standard informasjon til våre lagsmiljø

Info-&markedsansvarlig er medlem i styret.

Informasjon- & markedsansvarlig 
Brynjar Netskar
Mob: 918 29 932
Mail:  bne@eie.no 

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com

 

Kultur

Klubben søker personer som ønsker å jobbe med å forsterke klubbens og håndballens kultur i Ski.

Vedkommende må ha et bredt perspektiv og vesentlig stayer- og gjennomføringsevner.

Styreleder Marius Mæle
leder@skihandball.no

 

 

Office365 support konsulent

Ski IL Håndball har benytter Office365 som kontorstøtte-verktøy. Vi behøver noen som kan hjelpe oss å bli effektive med Office365. Enkel support og vedlikehold.

Styreleder Marius Mæle
leder@skihandball.no

 

Sportslig utvalg medlem

Sportslig utvalg(SU) styrer klubbens sportslige aktiviteter. SU yngre og SU eldre har ansvar for hhv yngre og eldre årsklasser, med skille på årsklassen 12år. SU eldre har 6 medlemmer. Hvert medlem har ansvar for 1 til 3 lagsmiljøer.

Vi søker medlem til SU yngre/eldre. Vedkommende ønskes å ha håndballfaglig bakgrunn.

Sportslig leder Vegard Strøm
Mob: 93422608
Mail: vergard.strom@gmail.com 

Lene Lothe, tel. 97759250, dagligleder@skihandball.no

 

 

Øvrig

Har du lyst og anledning til å bidra, men føler at du ikke passer i noen av de nevnte rollene? Send en kort epost til valgkomiteen så kommer vi tilbake når det er en åpning.

Valgkomiteen v/ Tord Jonassen,
Mail: tord.jonassen@hotmail.com