Spillerutvikling

Region Øst tilbyr fra 13 års alderen spillerutviklingstiltak for regionens spillere. 

For mer informasjon om tilbudene anbefales å følge med på deres nettside: 

Spillerutvikling i Region Øst