Dommere

Dommerkontakt:
Lene Lothe (dagligleder) Mail: dagligleder@skihandball.no 

Kvotedommere:

Kvotedommere.2019.2020.Navneliste 13082019

 

 

For kvotedommere gjelder digitale dommerregninger som hver og kvotedommer må sette seg inn i vedr utbetaling av dommerregninger.

 

Aktuelle nettsider for klubbens dommere:
Banedagbok
Dommerdagbok 
Kamper

Utdanning for dommere:
Utdanningsløpet - Dommerutdanning

 

Satsene for egne dommere i treningskamper er som følger:

8,9 og 10 år:                      kr. 100,-
11 og 12 år:                       kr. 150,-
13 og 14 år:                       kr. 175,-
15,16 og 17 år:                  kr. 250,-
18 år:                                kr. 300,-

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse. Pengene utbetales av lagskassa.

Loppetassen        =   50 kr pr kamp
Minirunden          =   50kr pr kamp

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse.

Pengene utbetales over nett av administrasjonen til Ski IL Håndball. Se retningslinjer  for utbetaling til dommere