Sportslig utvalg

 

Styremedlem i styret og koordinator i SU:      
Ansvar for cup- og seriepåmelding Lene Lothe 97759250 dagligleder@skihandball.no
Mail til Sportslig utvalg     su@skihandball.no 
Medlemmer av sportsligutvalg Vegard Strøm 93422608 vegard.strom@gmail.com
  Benjamin Nordby 97504507

benjamin.nordby@mesterbygg.no 

  Tord Jonassen 95836072 tord.jonassen@hotmail.com
  Camilla Melsgaard 47463838 melsgard@gmail.com
  Torodd Weydahl 40638068  torodd.weydahl@norgesnett.no