Instrukser

Ansvarsområde Instrukser

Arbeidsfordeling mellom tilsynsvakt og hallansvarlig

Arbeidsfordeling mellom tilsynsvakt og hallansvarlig
Hallansvarlig Instruks for Hallansvarlig
Koordinator

Instruks for Koordinator nede

Skekreteriat Instruks for Sekreteriat
Scoreboardinstruks

Scoreboardinstruks 

Speaker/Tidtaker (mini)

Instruks Speaker.Tidtaker.Mini

Kampvert

Instruks for Kampvert

Registrering

Instruks for Registrering

Garderobe

Instruks for Garderobe

Publikum

Instruks for Publikumsansvarlig

Billett

Instruks for Billett

Kiosk

Instruks for kiosk

Fairplay vert

Fairplayvert instruks

   
Branninstrukser

Branninstruks for hallansvarlig

 

Branninstruks for billettvakt 

 

Branninstruks for kioskvakt

 

Branninstruks for sekretariatsvakt 

 

Branninstruks for sekretariatsvakt i Skihallen

 

Ansvarsområde under Håndballcupen Ski Instrukser
Hallansvarlig                      

Hallansvarlig instruks

Salgsleder

Salgsleder instruks

Servicedesk

Servicedesk instruks

Registrering av dommere

Instruks mottak av dommere

Rigging av anleggene Rigginstruks
Kiosk

Instruks Kiosk

Billett

Billettintruks

Matposer

Matposer instruks

Lost & Found

Instruks Lost & Found

Førstehjelp

Instruks Førstehjelp

Grill

Instruks Grill

Sekretariat på kampbanen

Instruks sekretariat

Premiering

Instruks premiering

Protest ved kampresultat

Instruks protesthåndtering 

Resultatregistrering

Instruks for innmelding av kampresultater